Aktualności

Uroczystość z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości

W czwartek 15 listopada w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie odbyły się obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystości wzięli udział nauczyciele, pracownicy i słuchacze naszego Centrum oraz zaproszeni goście – Pan Dyrektor Andrzej Niewczas, nauczyciele, pracownicy i uczniowie Prywatnego Gimnazjum i Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im.

Światełko dla Wołynia

Wołyń, jako miejsce przywoływane w licznych wspomnieniach, opowieściach i dyskusjach Polaków to obecnie część Ukrainy. Znajdował się on na terenach Kresów Wschodnich, które w naszej świadomości narodowej figurują z jednej strony w kontekście sentymentalnym i wspomnieniowym, jako „kraj lat dziecinnych” i raj utracony, z drugiej zaś jako miejsce porażki i

12 listopada 2018 dzień wolny

8 Lis Brak komentarzy Admin Aktualności, Aktualności 2018/2019

Na podstawie Ustawy z dnia 7 listopada 2018 r. Dz. U. poz. 2117 o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej dzień 12 listopada 2018 r. jest dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych.

Lubelski Salon Maturzystów

Dnia 27 września 2018 roku słuchacze semestru 5b/s szkoły stacjonarnej wzięli udział w Salonie Maturzystów, organizowanym w Centrum Transferu Wiedzy na KUL. Tegoroczni abiturienci wysłuchali wykładu pani Teresy Bulskiej-Leśniak – koordynatora OKE egzaminu maturalnego z języka  polskiego ,,Jak osiągnąć wysoki wynik na maturze z języka polskiego”. Dzięki uczestnictwu w wykładzie

Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 9

17 września 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 9 przy ulicy Krańcowej odbyły się zajęcia biblioteczne dla słuchaczy szkoły stacjonarnej. Współpracę z tą biblioteką rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2017/2018. Cieszymy się, że możemy korzystać ze zbiorów tej biblioteki. Zajęcia były ciekawe, panowała miła atmosfera. Pani Iwona Chołaj, która

Panteon Ojców Niepodległości

24 Maj Brak komentarzy Admin Aktualności, Aktualności 2017/2018

W Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie słuchacze liceum ogólnokształcącego pod kierunkiem nauczyciela historii Pani Moniki Żukowskiej  w celu uczczenia 100 lat Niepodległej przygotowali tablicę informacyjną pod hasłem „Ojcowie Niepodległości”. Przedsięwzięcie ma na celu przybliżyć słuchaczom Centrum sylwetki narodowych bohaterów oraz ich wkład w odbudowę II RP.