Aktualności

Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 9

17 września 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 9 przy ulicy Krańcowej odbyły się zajęcia biblioteczne dla słuchaczy szkoły stacjonarnej. Współpracę z tą biblioteką rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2017/2018. Cieszymy się, że możemy korzystać ze zbiorów tej biblioteki. Zajęcia były ciekawe, panowała miła atmosfera. Pani Iwona Chołaj, która

Panteon Ojców Niepodległości

24 Maj Brak komentarzy Admin Aktualności, Aktualności 2017/2018

W Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie słuchacze liceum ogólnokształcącego pod kierunkiem nauczyciela historii Pani Moniki Żukowskiej  w celu uczczenia 100 lat Niepodległej przygotowali tablicę informacyjną pod hasłem „Ojcowie Niepodległości”. Przedsięwzięcie ma na celu przybliżyć słuchaczom Centrum sylwetki narodowych bohaterów oraz ich wkład w odbudowę II RP.