Projekt YouBrand

24 Sty Brak komentarzy Admin Aktualności, Aktualności 2017/2018

Erasmus+ Program, KA2 – Strategic Partnerships

„YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups”

No.: 2017-1-PL01-KA204-038849

www.youbrand.cku2.pl

Projekt YouBrand – Storytelling and Pitching for Start-ups (YouBrand)
Termin realizacji: od 31 grudnia 2017 r. do 30 grudnia 2019 r.
ERASMUS+ Edukacja dorosłych
                    Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk
                    Partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji dorosłych
                    2. Partnerstwa strategiczne na rzecz innowacji

Celem głównym projektu jest tworzenie innowacyjnych narzędzi edukacji w zakresie przedsiębiorczości i ich przetestowanie.

Projekt YouBrand pozwoli zrealizować następujące cele:
– kształtowanie proaktywnych postaw przedsiębiorczych jako środek  zmniejszenia  bezrobocia wśród młodzieży,
– poprawa edukacji przedsiębiorczej,
– zapewnienie  usług wspierania uruchamiania działalności gospodarczej  i promowania możliwości  samozatrudnienia,
– stworzenie programu dla młodych, początkujących przedsiębiorców, który wzmocni ich kompetencje ITC, kreatywność, innowacyjność,
– zapewnienie ciągłej aktualizacji zasobów nauczania / uczenia się poprzez platformę świadomości zbiorowej na małą skalę,
– rozpowszechnienie wyników oraz produktów opracowanych w ramach  projektu.      

Projekt YouBrand będzie wspierać wyżej wymienione priorytety poprzez:
1)    Stworzenie i przetestowanie innowacyjnego modelu / programu szkoleniowego dla rozwoju młodych ludzi w niekorzystnej sytuacji (NEET) następujących kompetencji kluczowych: inicjatywy i przedsiębiorczości, umiejętności cyfrowych i kreatywności. (O1) 
2)    Definiowanie i testowanie ścieżki dla trenerów, której celem jest wprowadzenie innowacji cyfrowej do  modelu szkolenia wsparcie młodych początkujących przedsiębiorców w ich ścieżce rozwoju. (O2) 
3)    Projektowanie i wdrażanie portalu internetowego, którego celem jest udostępnienie opracowanych koncepcji szkoleń, informacji oraz wymianę doświadczeń i dobrych praktyk. (O3)  

Kluczowe elementy programów szkoleniowych:

  1. Wiedza i umiejętności praktyczne w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w szczególności
    z zakresu rekrutacji, selekcji, motywacji;
  2. Business model canvas;
  3. Filmy, wywiady przedstawiające doświadczenia przedsiębiorców z budowaniem świadomości marki;
  4. Filmy, wywiady o doświadczeniach biznesowych;
  5. Pitching;
  6. Fundraising / Crowdfunding.