Rekrutacja na kierunek technik informatyk

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku technik informatyk w Szkole Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Lublinie.

Zajęcia rozpoczynamy w lutym 2019 r.

System kształcenia

 • zaoczny
 • czas trwania nauki: 2 lata
 • podbudowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Nabyte umiejętności:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ) w ramach obszaru elektryczno-elektronicznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów;
 • przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;
 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci 

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Możliwości zatrudnienia

Możliwości zatrudnienia w zawodzie informatyka są bardzo duże, począwszy od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu, m. in.:

 • punkty serwisowe;
 • sklepy i hurtownie komputerowe;
 • dział obsługi informatycznej dowolnego przedsiębiorstwa;
 • firmy zajmujące się eksploatacją sprzętu komputerowego;
 • instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego;
 • firmy zajmujące się administrowaniem bazami danych i systemami przetwarzania informacji.

Po potwierdzeniu kwalifikacji: EE.08. i EE.09 słuchacz uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik informatyk.

Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.