Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.22. Obsługa magazynów

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku technik logistyk.

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2019.

AU.22. Obsługa magazynów

Zajęcia rozpoczynamy w lutym 2019 r.

Liczba kursantów: 25

Cykl kształcenia: 2 semestry

Forma kształcenia: zaoczna

Zadania zawodowe – umiejętności
Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
  • zarządzanie zapasami;
  • organizowanie prac związanych z gospodarką magazynową;
  • zarządzanie gospodarką odpadami;
  • planowanie i organizowanie prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Możliwości zatrudnienia
Absolwent może być zatrudniony m. in. w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych, na stanowiskach specjalisty do spraw sprzedaży i prognozowania popytu, planowania zakupów, transportu wewnętrznego, pakowania i opakowań, przesyłek.

Po potwierdzeniu kwalifikacji: AU.22 i AU.32 uczestnik kursu uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik logistyk.

Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.