Rekrutacja na kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kształcenia na kierunku technik rachunkowości.

Zajęcia rozpoczynamy we wrześniu 2019.

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Liczba kursantów: 25

Cykl kształcenia: 2 semestry (1 rok)

Forma kształcenia: zaoczna

Zadania zawodowe – umiejętności
Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • rozliczanie wynagrodzeń;
 • rozliczanie podatków i innych danin publicznych;
 • sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS;
 • analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych;
 • wykonywanie prac biurowych.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu i z podłączeniem do drukarki sieciowej, wyposażonej w pakiet programów biurowych, pakiety programów do wspomagania operacji finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej, prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, obliczania podatków, sporządzania sprawozdań statystycznych, obsługi zobowiązań wobec ZUS oraz inne programy aktualnie stosowane w pracy technika rachunkowości.

Możliwości zatrudnienia

Absolwent może być zatrudniony m. in. w:

 • działach finansowo-księgowych,
 • urzędach skarbowych,
 • podmiotach gospodarczych,
 • firmach ubezpieczeniowych,
 • bankach.

  Po potwierdzeniu kwalifikacji: AU.36. i AU.65. uczestnik kursu uzyskuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Technik rachnkowości.

Aby uzyskać dyplom w tym zawodzie należy posiadać wykształcenie średnie.

Po zdaniu egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, słuchacz otrzyma świadectwo potwierdzające daną kwalifikację.