Egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2019

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 20 sierpnia 2019 r. o godz. 9.00

INFORMATOR MATURALNY 2018/2019

Harmonogram egzaminów maturalnych części pisemnej zamieszczony na str. 3 poniższego harmonogramu, natomiast harmonogram części ustnej zostanie ogłoszony w szkole w marcu 2019
Harmonogram egzaminów maturalnych w 2019 r.

DEKLARACJE MATURALNE

Komunikat o przyborach

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, os. Szkolne 37

oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ul. Marka Edelmana 6