Egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY 2019

Wyniki egzaminu maturalnego zostaną ogłoszone 4 lipca 2019 r.

W przypadku nie zdania egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego do 11 lipca 2019 r. można składać oświadczenie o zamiarze przystąpienia
do egzaminu w terminie poprawkowym – sierpień 2019 r.

HASŁA do obioru wyników są dostępne w sekretariacie CKU nr 2 w Lublinie.

INFORMATOR MATURALNY 2018/2019

Harmonogram egzaminów maturalnych części pisemnej zamieszczony na str. 3 poniższego harmonogramu, natomiast harmonogram części ustnej zostanie ogłoszony w szkole w marcu 2019
Harmonogram egzaminów maturalnych w 2019 r.

DEKLARACJE MATURALNE

Komunikat o przyborach

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu maturalnego dostępne są na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie, os. Szkolne 37

oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, ul. Marka Edelmana 6