Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów w 2018 r. 

SESJA 1 – styczeń 2018 r. 

CZĘŚĆ PISEMNA:

11 stycznia 2018 r. godz. 8.00 – kwalifikacje A.68, A.63,

11 stycznia 2018 r. godz. 10.00 – kwalifikacje A.31, A.64,

11 stycznia 2018 r. godz. 12.00 – kwalifikacje A.29, A.36,

11 stycznia 2018 r. godz. 14.00 – kwalifikacja A.32.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

10 stycznia 2018 r. godz. 9.00 – kwalifikacje A.68, A.31, A.63,

10 stycznia 2018 r. godz. 13.00 – kwalifikacje A.29, A.32, A.64,

10 stycznia 2018 r. godz. 16.00 – kwalifikacja A.30,

19 stycznia 2018 r. godz. 9.00 – kwalifikacja A.36,

19 stycznia 2018 r. godz. 12.00 – kwalifikacja A.26.

 

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji: Zgłoszenie do egzaminu

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dostępne na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20120827075531304

oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie

https://www.cke.edu.pl/egzamin-zawodowy/