Egzamin zawodowy

SESJA CZERWIEC 2019

EGZAMIN PRAKTYCZNY
17 czerwca 2019 r. o godz. 9.00  sala 35
– AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum

EGZAMIN PISEMNY
18 czerwca 2019 r. o godz. 8.00 sala 45
– AU.63 Organizacja i prowadzenie archiwum

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2019 r.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji: Zgłoszenie do egzaminu

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dostępne na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie