Egzamin zawodowy

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2019 r.

Egzaminy pisemne – sesja styczeń 2019:
kwalifikacje A.30A.36 – 10 stycznia 2019 r. godz. 10.00
kwalifikacje A.32 i A.65 – 10 stycznia 2019 r. godz. 12.00

Egzaminy praktyczne – sesja styczeń 2019:
kwalifikacja A.31 – 9 stycznia 2019 r. godz. 9.00
kwalifikacja A.32 – 9 stycznia 2019 r. godz. 13.00
kwalifikacja A.30 – 9 stycznia 2019 r. godz. 16.00
kwalifikacja A.36 – 17 stycznia 2019 r. godz. 9.00
kwalifikacja A.65 – 21 stycznia 2019 r. godz. 9.00

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji: Zgłoszenie do egzaminu

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dostępne na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie