Egzamin zawodowy

SESJA CZERWIEC 2019

EGZAMIN PISEMNY
18 czerwca 2019 r. o godz. 10.00  sala 45
– A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
– A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

18 czerwca 2019 r. o godz. 12.00  sala 45
– A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
– Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych

EGZAMIN PRAKTYCZNY
17 czerwca 2019 r. o godz. 9.00  sala 35
– A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
– A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

17 czerwca 2019 r. o godz. 16.00  sala 34
– A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

25 czerwca 2019 r. o godz. 12.00  sala 16
– A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych

26 czerwca 2019 r. o godz. 8.00, 12.00, 16.00  sala 1
– Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych

1 lipca 2019 r. o godz. 9.00  sala 16
– A.65  Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Harmonogram egzaminów zawodowych w 2019 r.

Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego z poszczególnych kwalifikacji: Zgłoszenie do egzaminu

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dostępne na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie

oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie