Galerie zdjęć

Zajęcia w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 9

17 września 2018 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej Filia nr 9 przy ulicy Krańcowej odbyły się zajęcia biblioteczne dla słuchaczy szkoły stacjonarnej. Współpracę z tą biblioteką rozpoczęliśmy w roku szkolnym 2017/2018. Cieszymy się, że możemy korzystać ze zbiorów tej biblioteki. Zajęcia były ciekawe, panowała miła atmosfera. Pani Iwona Chołaj, która

700 lat Lublina – Poznaj swoje miasto. Lubelska Trasa Podziemna

W dniu 9 listopada 2017 r. słuchacze szkoły stacjonarnej wraz z opiekunami semestrów Agnieszką Fatygą, Moniką Żukowską i Elżbietą Woś udali się na Stare Miasto celem zwiedzenia Lubelskiej Trasy Podziemnej, do której wejście prowadzi przez piwnicę Trybunału Koronnego. Słuchacze spacerowali trasą, która biegła pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta. Powstała

„Poznajmy się” program edukacyjny

W niedzielę 5 listopada 2017 roku gościliśmy w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie Panią Annę Dąbrowską oraz Pana Piotra Skrzypczaka ze Stowarzyszenia Homo Faber, którzy słuchaczom i nauczycielom przybliżyli kulturę krajów pochodzenia studentów zagranicznych oraz problem uczących się i studiujących na terenie Lublina młodych Ludzi z zagranicy. Okazało

700 lat Lublina – zasłużeni dla miasta. Pamiętamy…

W naszej tradycji druga połowa października to czas zadumy i refleksji nad przemijaniem. 26 października 2017 r. słuchacze szkoły stacjonarnej wraz z opiekunami udali się do najstarszej w Lublinie nekropoli by poznać historię cmentarza i pogrzebanych na nim ludzi zasłużonych dla miasta. Towarzyszył im przewodnik pan Jerzy Mleczek, dzięki któremu

Światełko dla Wołynia

Wołyń, jako miejsce przywoływane w licznych wspomnieniach, opowieściach i dyskusjach Polaków to obecnie część Ukrainy. Znajdował się on na terenach Kresów Wschodnich, które w naszej świadomości narodowej figurują z jednej strony w kontekście sentymentalnym i wspomnieniowym, jako „kraj lat dziecinnych” i raj utracony, z drugiej zaś jako miejsce porażki i

700 lat Lublina – Poznaj swoje miasto. Wycieczka do Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej

W dniu 14.10.2017 semestry 3 i 4 kierunku technik archiwista odbyły wycieczkę przedmiotową. Pierwszym etapem było zwiedzanie Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Naszym przewodnikiem była pani kustosz Dorota Jurkowska. Przedstawiła nam historię Seminarium i jego okolic, oprowadziła  po dziedzińcu omawiając zagadnienia architektoniczne i sakralne. Następnie

700 lat Lublina – Poznaj swoje miasto. Konkurs „Wiedzy o Lublinie”.Dzień Edukacji Narodowej

12 października 2017 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie słuchacze wraz z kadrą pedagogiczną świętowali Dzień Edukacji Narodowej.  Odbył się konkurs „Wiedzy o Lublinie”, w którym młodzież aktywnie uczestniczyła. Zwycięska drużyna otrzymała vouchery do Cinema City, a pozostałe drużyny nagrody pocieszenia. W liceum stacjonarnym wybrano skład Samorządu

Lubelski Salon Maturzystów

Dnia 19 września 2017 r. słuchacze semestru 5b/s szkoły stacjonarnej wzięli udział w Lubelskim Salonie Maturzystów zorganizowanym w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego. Tegoroczni abiturienci uczestniczyli w wykładach dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego i matematyki. Tematyka spotkania spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony słuchaczy, toteż chętnie odpowiadali na pytania