Zabezpieczony: Kierownika ds. kształcenia zawodowego