Nauczyciele

Nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Lp. Nauczyciel e-mail   Nauczane przedmioty
1 Angielczyk Teresa t.angielczyk@cku2.pl język angielski
2 Ciężka Krystyna k.ciezka@cku2.pl fizyka 
3 Czekaj Beata b.czekaj@cku2.pl język angielski 
4 Dimitrewski Grzegorz g.dimitrewski@cku2.pl przedmioty zawodowe 
5 Fatyga Agnieszka  a.fatyga@cku2.pl historia,
wiedza o społeczeństwie,
historia i społeczeństwo 
6 Gronczewska Sylwia s.gronczewska-jablonska@cku2.pl   język angielski
7 Gruba Przemysław p.gruba@cku2.pl    przedmioty zawodowe
8 Kowalczyk Dorota  d.kowalczyk@cku2.pl  język polski 
9 Krogulska Anna a.krogulska@cku2.pl   geografia 
10 Kwiecińska-Osuch Anna  a.kwiecinska-osuch@cku2.pl  informatyka 
11 Leszczyńska Beata b.leszczynska@cku2.pl biologia
12 Łukasik Jolanta  j.lukasik@cku2.pl matematyka 
13 Łukasik Magdalena m.lukasik@cku2.pl przedmioty zawodowe
14 Mirosław Magdalena  m.miroslaw@cku2.pl  przedmioty zawodowe
15 Mozel-Paździor Dorota  dyrektor@cku2.pl  biologia,
podstawy przedsiębiorczości 
16 Pietroń Grzegorz   język angielski
17 Ruman-Kołodyńska Anna wicedyrektor@cku2.pl język polski
18 Sidor Małgorzata  m.sidor@cku2.pl język polski
19 Smaga Joachim  j.smaga@cku2.pl przedmioty zawodowe 
20 Smyk Agnieszka  a.smyk@cku2.pl matematyka,
informatyka 
21 Sprysak Olga o.sprysak@cku2.pl przedmioty zawodowe
22 Szwajewska Grażyna g.szwajewska@cku2.pl przedmioty zawodowe 
23 Śliwka Aneta  a.sliwka@cku2.pl  język niemiecki
24 Walczak Agnieszka    a.walczak@cku2.pl przedmioty zawodowe 
25 Woś Elżbieta  e.wos@cku2.pl geografia
26 Woźniak Anna a.wozniak@cku2.pl  język rosyjski 
27 Żukowska Monika  m.zukowska@cku2.pl historia,
wiedza o społeczeństwie