Nauczyciele

Nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Lp. Nauczyciel e-mail   Nauczane przedmioty
1 Angielczyk Teresa t.angielczyk@cku2.pl język angielski
2 Ciężka Krystyna k.ciezka@cku2.pl fizyka 
3 Fatyga Agnieszka  a.fatyga@cku2.pl historia,
wiedza o społeczeństwie,
historia i społeczeństwo 
4 Gronczewska Sylwia s.gronczewska-jablonska@cku2.pl   język angielski
5 Gruba Przemysław p.gruba@cku2.pl    przedmioty zawodowe
6 Kowalczyk Dorota  d.kowalczyk@cku2.pl  język polski 
7 Krogulska Anna a.krogulska@cku2.pl   geografia 
8 Leszczyńska Beata b.leszczynska@cku2.pl biologia
9 Łukasik Jolanta  j.lukasik@cku2.pl matematyka 
10 Łukasik Magdalena m.lukasik@cku2.pl przedmioty zawodowe
11 Mirosław Magdalena  m.miroslaw@cku2.pl  przedmioty zawodowe
12 Mozel-Paździor Dorota  dyrektor@cku2.pl  biologia,
podstawy przedsiębiorczości 
13 Pietroń Grzegorz   język angielski
14 Ruman-Kołodyńska Anna wicedyrektor@cku2.pl język polski
15 Smaga Joachim  j.smaga@cku2.pl przedmioty zawodowe 
16 Smyk Agnieszka  a.smyk@cku2.pl matematyka,
informatyka 
17 Szwajewska Grażyna g.szwajewska@cku2.pl przedmioty zawodowe 
18 Śliwka Aneta  a.sliwka@cku2.pl  język niemiecki
19 Walczak Agnieszka    a.walczak@cku2.pl przedmioty zawodowe 
20 Woś Elżbieta  e.wos@cku2.pl geografia
21 Woźniak Anna a.wozniak@cku2.pl  język rosyjski 
22 Żukowska Monika  m.zukowska@cku2.pl historia,
wiedza o społeczeństwie