Nauczyciele

Nauczyciele Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Lp. Nauczyciel e-mail   Nauczane przedmioty
1 Angielczyk Teresa t.angielczyk@cku2.pl język angielski
2 Ciężka Krystyna k.ciezka@cku2.pl fizyka
3 Drozd Aleksandra a.drozd@cku2.pl język polski
4 Fatyga Agnieszka  a.fatyga@cku2.pl historia,
wiedza o społeczeństwie,
historia i społeczeństwo
5 Gronczewska-Jabłońska Sylwia s.gronczewska-jablonska@cku2.pl  język angielski
6 Gruba Przemysław p.gruba@cku2.pl  przedmioty zawodowe
7 Korneluk Anna a.korneluk@cku2.pl język angielski
8 Kowalczyk Dorota  d.kowalczyk@cku2.pl język polski
9 Krogulska Anna a.krogulska@cku2.pl geografia
10 Leszczyńska Beata b.leszczynska@cku2.pl biologia
11 Łukasik Jolanta  j.lukasik@cku2.pl matematyka
12 Łukasik Magdalena m.lukasik@cku2.pl przedmioty zawodowe
13 Mirosław Magdalena  m.miroslaw@cku2.pl przedmioty zawodowe
14 Mozel-Paździor Dorota  dyrektor@cku2.pl biologia,
podstawy przedsiębiorczości
15 Pietroń Grzegorz g.pietron@cku2.pl język angielski
16 Ruman-Kołodyńska Anna wicedyrektor@cku2.pl język polski
17 Smaga Joachim  j.smaga@cku2.pl przedmioty zawodowe
18 Smyk Agnieszka  a.smyk@cku2.pl matematyka,
informatyka
19 Szwajewska Grażyna g.szwajewska@cku2.pl przedmioty zawodowe
20 Śliwka Aneta  a.sliwka@cku2.pl  język niemiecki
21 Walczak Agnieszka   a.walczak@cku2.pl przedmioty zawodowe
22 Woś Elżbieta  e.wos@cku2.pl geografia
23 Woźniak Anna a.wozniak@cku2.pl język rosyjski
24 Wójtowicz Szymon sz.wojtowicz@cku2.pl język angieski
25 Żukowska Monika  m.zukowska@cku2.pl historia,
wiedza o społeczeństwie