Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

TECHNIK LOGISTYK
A. 30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
17_18 wiosna KKZ 2 semestr A.30 – plan na zjazdy 1-5

17_18 wiosna KKZ 2 semestr A.30 – zmiana planu na zjeździe 5

17_18 wiosna KKZ 2 semestr A.30 – plan na zjazdy 6-10

TECHNIK SPEDYTOR
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
17_18 wiosna KKZ 2 semestr A.28

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
17_18 wiosna KKZ 2 semestr A.65

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
A.26 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
17_18 wiosna KKZ 1 semestr A.26

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Z.05 Wykonywanie usług opiekuńczych
17_18 wiosna KKZ 1 semestr Z.05