Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

TECHNIK SPEDYTOR
18_19 jesień KKZ 3 semestr A.28 zjazd 1 – 2
18_19 jesień KKZ 3 semestr A.28 zjazd 3 – 4
18_19 jesień KKZ 3 semestr A.28 zjazd 5
18_19 jesień KKZ 3 semestr A.28 zjazd 6
18_19 jesień KKZ 3 semestr A.28 zjazd 7
18_19 jesień KKZ 3 semestr A.28 zjazd 8
18_19 jesień KKZ 3 semestr A.28 zjazd 9-10

TECHNIK LOGISTYK
18_19 jesień KKZ 1 semestr A.31 zjazd 1 – 2
18_19 jesień KKZ 1 semestr A.31 zjazd 3 – 4
18_19 jesień KKZ 1 semestr A.31 zjazd 5
18_19 jesień KKZ 1 semestr A.31 zjazd 6
18_19 jesień KKZ 1 semestr A.31 zjazd 7
18_19 jesień KKZ 1 semestr A.31 zjazd 8
18_19 jesień KKZ 1 semestr A.31 zjazd 9-10

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.36 zjazd 1 – 2
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.36 zjazd 3 – 4
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.36 zjazd 5
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.36 zjazd 6
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.36 zjazd 7
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.36 zjazd 8
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.36 zjazd 9-10

TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.23 zjazd 1 – 2
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.23 zjazd 3 – 4
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.23 zjazd 5
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.23 zjazd 6
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.23 zjazd 7
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.23 zjazd 8
18_19 jesień KKZ 1 semestr AU.23 zjazd 9-10

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
18_19 jesień KKZ 2 semestr A.26 zjazd 1 – 2
18_19 jesień KKZ 2 semestr A.26 zjazd 3 – 4
18_19 jesień KKZ 2 semestr A.26 zjazd 5
18_19 jesień KKZ 2 semestr A.26 zjazd 6
18_19 jesień KKZ 2 semestr A.26 zjazd 7
18_19 jesień KKZ 2 semestr A.26 zjazd 8
18_19 jesień KKZ 2 semestr A.26 zjazd 9-10

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
18_19 jesień KKZ 2 semestr Z.05 zjazd 1 – 2
18_19 jesień KKZ 2 semestr Z.05 zjazd 3 – 4
18_19 jesień KKZ 2 semestr Z.05 zjazd 5
18_19 jesień KKZ 2 semestr Z.05 od 6 zjazdu