Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ – KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 

TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY
A.27 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej
17_18 jesień KKZ 2 semestr A.27

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI
A.65 Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
17_18 jesień KKZ 1 semestr A.65

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
Z.5 Wykonywanie usług opiekuńczych
17_18 jesień KKZ 2 semestr Z.5

TECHNIK SPEDYTOR
A.28 Organizacja i nadzorowanie transportu
17_18 jesień KKZ 1 semestr A.28

TECHNIK LOGISTYK
A. 30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
17_18 jesień KKZ 1 semestr A.30