Statut

Statut Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 w Lublinie

Tekst jednolity na dzień 27 listopada 2017 r.
Statut Szkoły zmieniony Uchwałą Rady Pedagogicznej CKU nr 2
z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu
STATUT CENTRUM 2017_listopad_jednolity

Tekst jednolity na dzień 27 listopada 2017 r.
Statut Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2
uchwalony przez Radę Pedagogiczną CKU nr 2 w dniu 27 listopada 2017 r.
STATUT 2017_Szkoła Policealna nr 2 dla Dorosłych