Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2

Szkoła policealna to atrakcyjna forma zdobycia poszukiwanego przez pracodawców zawodu, to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i w komfortowych warunkach zdobyć zawód i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy.

Szkoła Policealna dla Dorosłych nr 2 oferuje kształcenie w następujących zawodach:

Kierunek Liczba semestrów nauki
Technik archiwista 2 lata (4 semestry)
Technik eksploatacji portów i terminali 2 lata (4 semestry)
Technik informatyk 2 lata (4 semestry)
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 2 lata (4 semestry)
Asystent osoby niepełnosprawnej 1 rok (2 semestry)

O przyjęcie na semestr pierwszy szkoły policealnej mogą ubiegać się absolwenci posiadający wykształcenie średnie (nie jest wymagane zdanie matury).

Słuchacze w szkoły policealnej odbywają praktykę zawodową.

Kształcenie odbywa się w systemie zaocznym (sobota i niedziela).

Ukończenie szkoły policealnej daje możliwość przystąpienia do egzaminu z kwalifikacji zawodowych, a także zdobycie zawodu i dyplomu technika.