XXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

XXVI Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lublinie

strzalki

Forma stacjonarna   Forma zaoczna

Zajęcia odbywają się

3 razy w tygodniu

(poniedziałek,
wtorek, czwartek)

 

Zajęcia odbywają się
w formie zjazdów

2 razy w miesiącu

(sobota, niedziela)

Słuchaczem naszej szkoły może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. Nabór prowadzony jest dwa razy w roku szkolnym:
– na semestr jesienny – rozpoczęcie zajęć we wrześniu;
– na semestr wiosenny – rozpoczęcie zajęć styczeń / luty.

Absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych (ZSZ) przyjmowani są do liceum od razu
do klasy II (na semestr III).

Nauka w liceum trwa 3 lata. Nauczane przedmioty:

Klasa I semestr   I

j. polski, j. angielski, matematyka, historia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, geografia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka
(przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: język angielski)

semestr II
Klasa II semestr I j. polski, j. angielski, matematyka, biologia lub geografia, historia i społeczeństwo
(przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia lub geografia)
semestr II
Klasa III semestr I j. polski, j. angielski, matematyka, biologia lub geografia
(przedmioty ujęte w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia lub geografia)
semestr II

Nasi nauczyciele, to pedagodzy doświadczeni w pracy z dorosłymi. Mając na uwadze problemy, z którymi boryka się człowiek dorosły chcący podwyższyć poziom wykształcenia, słuchaczom proponują dodatkowe konsultacje:

  • wyrównujące szanse osób z dłuższą przerwą edukacyjną – wtedy słuchacze mają możliwość przypomnienia sobie i utrwalenia materiału z przedmiotów nauczanych na poprzednich etapach edukacyjnych;
  • przygotowujące do egzaminu maturalnego.

W trosce o naszych słuchaczy przygotowaliśmy szereg udogodnień. Biblioteka szkolna została zaopatrzona w podręczniki, lektury i audiobooki zgodne z Nową Podstawą Programową. W centrum multimedialnym prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem tablicy multimedialnej, rzutnika, stanowisk komputerowych, sprzętu audiowizualnego.

Budynek Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 przy ul. Pogodnej 52 w Lublinie został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toaleta). Sale lekcyjne są przestronne, estetyczne, klimatyzowane. Zmotoryzowanym, na czas trwania zajęć,  oferujemy przestronny, ogrodzony parking.

Podjęcie nauki w XXVI Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Lublinie, to szansa na zdobycie wykształcenia średniego, a dla wielu naszych słuchaczy – rozpoczęcia edukacji ustawicznej, czyli zdobywania kolejnych poziomów wykształcenia:

  • technika
  • licencjata
  • stopni akademickich.

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu w nauczaniu oraz szeregowi udogodnień możemy sprawić, że edukacja zakończy się sukcesem.